آگهي شناسايي منابع خريد خدمات

باتوجه به ماهيت شركت ايسيكو، بعنوان تامين كننده خدمات صنعتي در 19 حوزه فعاليت، يكي از اصلي ترين فرآيند هاي شركت ايسيكو، فرآيند شناسايي و انتخاب پيمانكار است. در اين رابطه، با برگزاري انواع مناقصه با توجه به ماهيت كار و ميزان در دسترس بودن پيمانكار توانمند ، پيمانكاران توانمند را شناسايي مي نمايد.
 
شماره آگهيموضوعتاريخفايل آگهي
111/الف/1401استعلام ارزيابي كيفي جهت خريد و ساخت پالت فلزي ايران خودرو1401/04/04فايل آگهي
113/الف/400آگهي شناسايي منابع نگهداري، تعميرات، سرويس و آپاراتي ليفتراک هاي لينده1400/08/03فايل آگهي
112/الف/400آگهي شناسايي منابع حمل محصولات توليدي سايت هاي ايران خودرو به نمايندگي هاي سراسر کشور1400/06/03فايل آگهي
111/الف/400آگهي شناسايي منابع حمل قطعات و مجموعه هاي خودرو بوسيله تريلر چادري استاندارد1400/06/03فايل آگهي
1
111