آگهي شناسايي منابع خريد خدمات
باتوجه به ماهيت شركت ايسيكو، بعنوان تامين كننده خدمات صنعتي در 19 حوزه فعاليت، يكي از اصلي ترين فرآيند هاي شركت ايسيكو، فرآيند شناسايي و انتخاب پيمانكار است. در اين رابطه، با برگزاري انواع مناقصه با توجه به ماهيت كار و ميزان در دسترس بودن پيمانكار توانمند ، پيمانكاران توانمند را شناسايي مي نمايد.
 
شماره آگهيموضوعتاريخفايل آگهي
113/الف/97انجام عمليات بازسازي و تجهيز سالن همايش واقع در شرکت ايران خودرو1397/02/02فايل آگهي
112/الف/97خريد انواع فيلتر اوليه پکيج هاي امرسون ليبرت1397/02/02فايل آگهي
111/الف/97خريد تجهيزات پنل خورشيدي 1×2 متر 72 سلولي نوع مونوکريستال/پلي کريستال1397/01/20فايل آگهي
1