اطلاعات تماس
لطفاً جهت تسريع در امر پاسخگويي و برقراري ارتباط صحيح ،با بخش مورد نظر خود تماس حاصل فرماييد
 
رديف نام شماره تماس پست الكترونيك زمان پاسخگويي
1 روابط عمومي 021-48275949 info@iseikco.com 16 - 8
2 مخابرات 021-48271 info@iseikco.com 16 - 8
3 مزايده 021-48279324 ، 021-48279430 info@iseikco.com 16 - 8
4 مزايده-تحويل اسناد خودرو 021-48279494 ، 021-48279242 info@iseikco.com 16 - 8
5 مزايده-تحويل خودرو 021-48279464 info@iseikco.com 16 - 8
6 مركز پيامك ايسيكو 30004827    
آدرس : كيلومتر 14 اتوبان تهران كرج،شهرك پيكان شهر،مجتمع ساختمان سمند،شركت ايسيكو
صندوق پستي : 13895/161
 
نمايندگان مديريت حمل و نقل ايسيكو ( اداره حمل و نقل داخلي ) :
 
نام سايت: سايت ايران خودرو مازندران
نمايندگان: آقاي بابايي
تلفن:-
 
نام سايت: سايت ايران خودرو خراسان
نمايندگان: آقايان حكيمي ، جنتي ، رحماني
تلفن:05123563544
 
   
نام سايت: سايت ايران خودرو تبريز
نمايندگان: آقايان باحجب ، قربانزاده ، بديعي ، شعباني و آقاجاني
تلفن:09143183650 آقاجاني