پرسش و پاسخ

مزايده

هر فرم پيشنهاد قيمت در مزايده داراي چند رديف پيشنهاد قيمت مي باشد؟

پاسخ:هر فرم داراي ده رديف مي باشد

مبلغ سپرده شركت در مزايده چقدر است؟

پاسخ:درحال حاضر طبق شرايط مزايده مبلغ سپرده شركت در مزايده براي هر خودرو ده ميليون ريال مي باشد.

آيا مي توان تعداد زيادي از خودروها را خريداري كرد؟

پاسخ:بلي ، امكان ثبت نام چند خودرو توسط يك مشتري در مزايده امكان پذير است.

در صورت برنده نشدن در مزايده چگونه مي توان ،مبلغ سپرده را دريافت نمود؟

پاسخ:طبق جدول زماني اعلام شده توسط امور مالي در هر مزايده، مشتريان مي توانند با همراه داشتن كارت ملي خود و مراجعه به يكي از شعب بانك صادرات مراجعه و از مركز حساب گزينه 1147 مربوط به شركت مهندسي خدمات صنعتي ايران خودرو( ايسيكو) مبلغ سپرده خود را دريافت نمايند.

جهت دريافت خودرو چه مداركي مورد نياز مي باشد ؟

پاسخ:حضورمالك و همراه داشتن كارت ملي ومراجعه به واحد تحويل خودرو در سايت مزايده.در صورتيكه مقرر است شخص ثالث ،خودروي برنده مزايده را تحويل گيرد بايد با همراه داشتن وكالت كاري رسمي و كارت ملي خود براي تحويل خودرو به سايت مزايده مراجعه نمايند.( وكالت كاري بايد مورد تاييد مديريت حقوقي ايسيكو باشد)

چگونه از تاريخ ونحوه تحويل خودرو مطلع شويم؟

پاسخ:در صورت آماده بودن اسناد و پلاك خودرو طي همان روز از طريق امور مزايده شركت ايسيكو با تلفن همراه مشتري جهت تحويل خودرو تماس حاصل مي شود.

مدت زمان لازم جهت صدور اسناد مالكيت و دريافت پلاك انتظامي و تحويل خودرو چند روز است؟

پاسخ:مدت زمان لازم جهت صدور اسناد مالكيت و دريافت پلاك انتظامي و تحويل خودرو طبق بند 24 شرايط مزايده 60 روزكاري پس از تسويه مابه التفاوت وجه خودرو توسط مشتري ميباشد.

مدارك لازم براي احراز محل سكونت مالك ، جهت تخصيص پلاك توسط مركز شماره گذاري ناجا

پاسخ:1- آدرس اعلامي مي بايست محل سكونت باشد و نه مغازه ، محل كار يا اداره و ...2- آدرس محل سكونت مي بايست داراي خيابان اصلي ، كوچه ، پلاك ، كدپستي معتبر همان آدرس ، شماره طبقه ، شماره واحد ، شماره تلفن ثابت يا شماره تلفن همراه باشد. ( كدپستي مي بايست از روي قبض تلفن همان آدرس درج گردد.)3- براي كسانيكه شهر صدور شناسنامه با شهر محل سكونت ، متفاوت است و همچنين جهت كسانيكه پلاك انتظامي شهر خود را مي خواهند تعويض نمايند ، مدارك احراز سكونت الزامي است كه مي بايست داراي يكي از موارد ذيل باشد :1-3- كپي تمام صفحات سند بنام مالك و يا درصورت قولنامه اي بودن محل سكونت ، كپي قولنامه اجاره نامه چهار برگي يا دو برگي با كد رهگيري معتبر به همراه كپي شناسنامه و كارت ملي پشت و رو ، كپي قبض برق يا آب يا گاز بنام مالك ( اگر مالك همسر ، پدر يا مادر است ، ارائه كپي صفحات اول و دوم « محل ازدواج همسر» در شناسنامه آنها ضروري است. )( تاريخ قرارداد قولنامه مي بايست حداقل يكسال باشد كه تاريخ اعتبار آن به اتمام نرسيده باشد ، و نيز آدرس و كدپستي بايد با آدرس اعلام شده توسط مشتري در اسناد مزايده يكي باشد.)نكته مهم : قولنامه صادره مي بايست از املاك همان شهر صادر شده باشد.2-3- گواهي اشتغال به كار با برگه آرم دار آن ارگان و با ذكر آدرس محل سكونت جهت كارمندان دولت كه ممهور به مهر واحد پشتيباني و منابع انساني آن ارگان باشد به همراه كپي شناسنامه و كارت ملي پشت و رو3-3- گواهي اشتغال به تحصيل فرزند با ذكر آدرس محل سكونت كه ممهور به مهر مدرسه و آموزش پرورش منطقه باشد به همراه كپي شناسنامه و كارت ملي پشت و رو4-3-كپي جواز كسب معتبري كه از همان شهري كه آدرس محل سكونت خود را اعلام نموده اند باشد ، به همراه كپي شناسنامه و كارت ملي پشت و رو5-3- درصورتيكه خريدار خودرو از طريق كارفرماي ديگر بيمه شده است ، كپي دفترچه بيمه همان شهر محل سكونت نيز قابل ارائه مي باشد.4- درصورتيكه مالك بيش از 5 پلاك ( چه نصبي و چه آزاد) داشته باشد ، مي بايست بعد از صدور سند مالكيت كارخانه و با اعلان مسئولين بخش صدور اسناد ، جهت دريافت عدم خلافي پلاك هاي خود اقدام و برگه عدم خلافي ارائه نمايند. ( درصورت دريافت ليست عدم خلاف پلاك ها بصورت يكجا از مراكز تعويض پلاك ، ليست مربوطه مي بايست هم ممهور به مهر كارشناس صادر كننده و هم ممهور به مهر اجرائيات مركز صادر كننده باشد. )

مدارك لازم جهت صدور اسناد مالكيت و دريافت پلاك انتظامي به نام مشتري

پاسخ:1- كپي شناسنامه و در صورت وجود توضيحات كپي از صفحه توضيحات شناسنامه برنده 2-كپي كارت ملي شامل پشت و روي كارت 3- ارائه آدرس دقيق محل سكونت به همراه كد پستي معتبر ( جهت ثبت در فاكتور فروش و ارسال شناسنامه ،‌ كارت خودرو و كارت سوخت) 4- در صورتيكه آدرس شهر محل سكونت شخص با شهر محل صدور شناسنامه مغايرت دارد ، ارائه مدارك قابل قبول طبق اطلاعات ذيل براي احراز محل سكونت شخص جهت ارائه به واحد شماره گذاري ناجا الزامي است.

اقدامات لازم پس از برنده شدن در مزايده شامل چه مراحلي مي باشد؟

پاسخ:1-مراجعه به محل مزايده 2-دريافت صورت وضعيت خودروهاي برنده شده از بانك و امور مالي 3-پرداخت مابه التفاوت مبلغ پيشنهادي كل خودرو4-ارائه فيش پرداختي به امور مالي و دريافت رسيد مربوطه

مراحل شرکت در مزايده

پاسخ:1- مراجعه به محل برگزاري مزايده واقع در: كيلومتر 14 اتوبان ،تهران- كرج ، ورودي پيكانشهر آزاد شهر- خيابان سرو آزادگان- انتهاي خيابان هشتم غربي (بلوار گياه شناسي) و يا تماس با شماره تلفن:48279324 -021 جهت اطلاع از زمان برگزاري مزايده.2- بازديد از خودروهاي موجود در سايت مزايده.3- انتخاب خودرومورد نظر و ثبت شماره شاسي و اطلاعات مرتبط با خودرو4- مراجعه به بانك مستقر در سايت مزايده و خريد پاكت شركت در مزايده5- تكميل پاكت مزايده و ارائه پيشنهاد قيمت 6- تكميل فرم پيشنهاد قيمت7- واريز مبلغ سپرده جهت شركت در مزايده به حساب شركت ايسيكو8- تسليم پاكت و فرم پيشنهاد قيمت به همراه فيش واريزي به اداره مزايده 9- مراجعه به سايت ايسيكو در تاريخ اعلام شده جهت اطلاع از نتايج مزايده