جزئيات خبر
‏ چهارشنبه 09:31 1395/02/22
‏ كليد واژه : برگزاري مانور تخليه اضطراري در ايسيكو

برگزاري مانور تخليه اضطراري در ايسيكو

مانور نشت گاز و تخليه اضطراري روز سه شنبه بيست و يكم ارديبهشت ماه در محل سايت سمند برگزار شد.


مانور نشت گاز ، تخليه اضطراري و انتقال مصدومان به درمانگاه به درخواست كميته (اچ اس اي) ستاد سايت سمند به منظور ارتقاء سطح آمادگي پرسنل مستقر در اين  سايت  جهت اجراي بند 7-4-4استاندارد OHSAS18001  با فرماندهي اداره آتش نشاني ايسيكو در محل سايت سمند برگزار شد در ابتداي امر كاركنان حاضر در مانور با استشمام بوي گاز وقوع نشت گاز را به مركز كنترل آتش نشاني اطلاع دادند كه در پي اين اعلام اكيپ آتش نشاني ايسيكو به محل مانور اعزام شد در ادامه مانور وقوع نشت گاز به ساير كاركنان اطلاع داده شد و كليه پرسنل پس از تخليه در محل ايمن تجمع كردند و كاركنان آموزش ديده شركت كننده در مانور به همراه پرسنل آتش نشاني به تخليه كامل ساختمان و انتقال مصدومان فرضي به درمانگاه پرداختند لازم به ذكر است كه علاوه بر اداره آتش نشاني در اين مانور مديريت حراست ، معاونت فني مهندسي و واحد خدمات پشتيباني حضور داشتند. 


اخبار |