جزئيات خبر
‏ چهارشنبه 13:43 1395/11/27
‏ كليد واژه : ايسيکو موفق به کسب لوح اهتمام به هلدينگ و تنديس جشنواره شد

ايسيکو موفق به کسب لوح اهتمام به هلدينگ و تنديس جشنواره شد

سومين کنفرانس بين المللي و گروه شرکت ها و دومين جشنواره ملي هلدينگ هاي برتر و شرکت هاي پيشرو شنبه بيست و سوم بهمن ماه در سالن همايش هاي بين المللي سازمان صداو سيما برگزار شد.


اين کنفرانس با همکاري نماينده سازمان توسعه صنعتي ملل متحد (UNIDO) و با حضور تعدادي از شرکت هاي هلدينگ ، مدعوين خارجي و همچنين شرکت مهندسي خدمات صنعتي ايران خودرو (ايسيکو) با محوريت شناسايي و ارزيابي شرکت هاي هلدينگ ، بررسي و تبادل نظر در جهت جايگاه درست شرکت هاي هلدينگ ، ساختار اقتصادي و بررسي نقاط قوت در حوزه کميته مسئو ليت هاي اجتماعي شرکت هاي هلدينگ انجام شد.



در اين کنفرانس ، شاخص ها و نتايج مالي، اقدامات صورت گرفته در حوزه مسئوليت هاي اجتماعي ، ارزيابي و نتايج ارزيابي هاي انجام شده توسط مراجع ذي صلاح ، گواهي نامه ها ، جوايز و عملکرد هر يک از سازمان ها در سال هاي اخير مورد ارزيابي قرار گرفت که شرکت ايسيکو توانست با حضوري  مطلوب، موفق به کسب لوح اهتمام به هلدينگ و تنديس از اين کنفرانس گرديد.



شرکت ايسيکو چشم انداز  خود را براي سال 1398 با عنوان «ايسيکو هلدينگ خدمات صنعتي ايران خودرو ، فعال در سطح کشور» در نظر گرفته است که  در اين راستاء اقدام به  تدوين استراتژي و برنامه هاي عملياتي خاص و اجراي يک برنامه 4 ساله نموده است.


اخبار |