جزئيات خبر
‏ شنبه 11:30 1395/12/14
‏ كليد واژه : کسب تقدير نامه 4 ستاره تعالي سازماني توسط ايسيکو

کسب تقدير نامه 4 ستاره تعالي سازماني توسط ايسيکو

چهاردهمين همايش تعالي سازماني دوشنبه نهم اسفند ماه با موضوع «تعالي در خدمت جامعه» با حضور وزير صنعت ، معدن و تجارت ، مديران ارشد و متخصصان اين حوزه در مرکز همايش هاي بين المللي صدا و سيما برگزار شد .


شرکت هاي بزرگ و متعالي کشور در پنج بخش "ساخت و توليد"، "خدمات" ، "سلامت" ، "آموزش" و "بخش عمومي و در 3 سطح تنديس، تقديرنامه و سطح گواهي تعهد به تعالي مورد ارزيابي بر اساس الگوي تعالي سازماني قرار گرفته بودند.شرکت ايسيکو در چند سال گذشته اقدامات مناسب و برنامه هاي بهبودي در راستاي استقرار و توسعه تعالي سازماني در تمامي سطوح سازماني و جنبه هاي عملکردي شرکت اجرا نموده است .در سال 95 شرکت ايسيکو با يک برنامه ريزي مناسب در فرايند ارزيابي شرکت نمود که موفق به اخذ بالاترين رتبه بندي در بين شرکت ها و سازمان هاي  متقاضي  در سطح تقدير نامه گرديد و توانست  با کسب  تقدير نامه 4 ستاره تعالي سازماني  نسبت به رتبه قبلي خود دو پله جهش داشته است. 


اخبار |