جزئيات خبر
‏ چهارشنبه 10:36 1395/12/18
‏ كليد واژه : ديدار با فرزندان دارالقرار

ديدار با فرزندان دارالقرار

به مناسبت گرامي داشت روز احسان و نيکوکاري مدير عامل و مديران ايسيکو دوشنبه شانزدهم اسفند ماه از موسسه دارالقرار مستقر در سايت ايسکيو بازديد و از نزديک با فرزندان اين موسسه ديدار کردند.


در ابتداي اين برنامه يکي از فرزندان موسسه به اجراي شعر خواني در وصف ائمه اطهار پرداخت که مورد رضايت حاضرين قرار گرفت و در ادامه آصفي مدير موسسه به توضيحاتي از عملکرد هاي آموزشي و پروشي موسسه و معرفي يکايک فرزندان پرداخت .در ادامه برنامه مهديجو مدير عامل ايسيکو عملکرد مديريت و کارکنان اين موسسه را در روند پيشرفت مسايل پرورشي و آموزشي بسيار مثبت برشمرد و افزود: توفيق خداوند بود که اين عنايت را به صاحبان اين موسسه داده و بي شک  سعادت مندي گروه صنعتي ايران خودرو  بخاطر  رفتار خير و برکت بنا به موقعيت و شرايط شرکت  در اين حوزه مي باشد و ان شاالله اين حرکت در سال هاي آتي بيشتر شود و حتي همکاران ما در مکان هاي مختلف مراکز ديگر را تحت پوشش خود قرار دهد.وي گفت :  ايجاد اداره کميته مسئو ليت هاي اجتماعي با توجه به تاکيد مديريت ارشد گروه صنعتي ايران خودرو نشان از نگاه خير خواهانه و رفتار عاطفي ايشان مي باشد که يکي از رسالت هاي ايران خودرو است  که در کنار ديگر فعاليت ها نگاهي به مسئو ليت هاي اجتماعي خود دارد.مهديجو گفت : قطعا پيشرفت ، پايداري و موفقيت هاي گروه صنعتي مديون دعاي خير اين فرزندان در اين بخش و مراکز ديگر مي باشد که گروه توانسته است تاکنون  در روند اهداف خود و در پرداختي ها و ارائه تسهيلات به کارکنان خود موفق عمل کند.در پايان اين برنامه مدير عامل ايسيکو ضمن تشکر از کارکنان زحمت کش موسسه دارالقرار ، ساماندهي فضاهاي معنوي و هدايت و حمايت فرزندان اين موسسه را بسيار با ارزش برشمرد و افزود:  قطعا اثرات اين خير و برکت همانند نور به شرايط کسب و کار و زندگي همگي ما پخش و اثر خواهد گذاشت و اين نگاه بسيار مهم است.در ادامه اين برنامه مدير عامل و مديران ايسيکو از مکان هاي مختلف اين موسسه شامل: کتابخانه ، سالن  وزرشي و ... بازديد کردند و در پايان هدايايي از طرف شرکت ايسيکو به هريک از فرزندان اين موسسه اهداء شد.


اخبار |