جزئيات خبر
‏ يك شنبه 12:37 1396/02/03
‏ كليد واژه : برگزاري مجمع شرکت حمل و نقل ترکيبي سمندريل

برگزاري مجمع شرکت حمل و نقل ترکيبي سمندريل

مجمع عمومي عادي صاحبان سهام شرکت سمندريل با حضور نمايندگان سهامداران واعضاء هيات مديره اين شرکت در سالن کنفرانس شرکت ايسيکو برگزار شد.


مجمع ساليانه شرکت حمل و نقل ترکيبي سمندريل با حضور مهندس مهديجو مديرعامل ايسيکو به عنوان رييس مجمع, محمدحسين اخلاصمند قائم مقام مديرعامل ايسيکو ، اميررضا طاهريان مديرعامل شرکت سمندريل, رضا شيخي مديرخدمات مديران ايران خودرو و اعضاء هيات مديره ايسيکو، حميد شهياز معاون مالي و اقتصادي ايسيکو، نمايندگان سهامداران اين شرکت و جمعي از مديران ارشد شرکت هاي ايسيکو و سمندريل روز سه شنبه بيست و نهم فروردين ماه سال جاري برگزار شد.در ابتداي اين مجمع گزارش حسابرس و بازرس قانوني قرائت شد و صورت هاي مالي منتهي به 30 اسفندماه 1395 اين شرکت با اکثريت آراء به تصويب رسيد و در مورد چگونگي تقسيم سود اين شرکت و ساير موارد مطرح شده در اين جلسه تصميم گيري شد. در پايان اين جلسه حسابرس و بازرس قانوني صورت هاي مالي ارايه شده را طبق استانداردهاي حسابداري و به نحو مطلوب ارزيابي کردند.


اخبار |