جزئيات خبر
‏ يك شنبه 13:02 1396/02/03
‏ كليد واژه : مجمع عمومي ساليانه شرکت سمند ترابر بين الملل برگزار شد

مجمع عمومي ساليانه شرکت سمند ترابر بين الملل برگزار شد

مجمع عمومي عادي صاحبان سهام شرکت سمند ترابربين الملل با حضور نمايندگان سهامداران و اعضاء مجمع اين شرکت سه شنبه بيست و نهم فروردين ماه سال جاري در سالن کنفرانس شرکت ايسيکو برگزار شد.


جلسه مجمع ساليانه شرکت سمند ترابر بين الملل با حضور مهندس مهديجو مديرعامل ايسيکو به عنوان رييس مجمع، رضا شيخي مديريت خدمات مديران ايران خودرو، محمدحسين اخلاصمند قائم مقام مديرعامل ايسيکو، محمد موسايي مديرعامل و اعضاء هيات مديره شرکت سمند ترابر، جمعي از مديران ارشد ايسيکو و سمندترابر، حسابرس و بازرس مستقل اين شرکت برگزار شد. طي اين جلسه گزارش حسابرس و بازرس قانوني در رابطه با صورت هاي مالي منتهي به 30 اسفند 1395 به استماع حاضرين در جلسه رسيد و با اکثريت آراء به تصويب اعضاء مجمع رسيد.  موسايي مديرعامل شرکت سمندترابر بين الملل با توضيح عملکرد يکساله اين شرکت به تشريح برنامه هاي در دست اقدام در سال جاري پرداخت. در ادامه اين مجمع در رابطه با نحوه تقسيم سود حاصله و ساير موارد مطروحه تصميم گيري شد. در پايان اين جلسه حسابرس و بازرس قانوني عملکرد، شرکت سمند ترابر بين الملل را منطبق با استانداردهاي حسابداري و به نحو مطلوب ارزيابي کردند.  


اخبار |