جزئيات خبر
‏ يك شنبه 12:28 1396/03/21
‏ كليد واژه : برگزاري مجمع ايسيکو

برگزاري مجمع ايسيکو

مجمع عمومي عادي صاحبان سهام شرکت ايسيکو چهارشنبه دهم خرداد ماه سال جاري با حضور مهندس عباس ملکي طهراني قائم مقام ارشد مدير عامل گروه صنعتي ايران خودرو به عنوان رئيس مجمع، غلامرضا شوندي به عنوان نماينده مدير عامل گروه صنعتي ايران خودرو ، کاميار عطايي به عنوان معاون اقتصادي گروه ، رضا شيخي مدير خدمات مديران ايران خودرو ،مهندس مهديجو مدير عامل ، اعضاء هيات مديره و جمعي از معاونين و مديران ايسيکو در سالن سمند شرکت ايران خودرو برگزار شد.


در آغاز مجمع پس از قرائت کلام ا... مجيد حسابرس و بازرس قانوني با ارزيابي مطلوب صورت هاي مالي شرکت ايسيکو منتهي به 30/12/1395 ، گزارش حساب رسي را براي اعضاء مجمع قرائت کرد. در ادامه بندهاي مربوط به تکاليف مجمع سال قبل با حضور قائم مقام ارشد مدير عامل ايران خودرو و ديگر مديران حاضر در جلسه قرائت و در خصوص آنها تصميم گيري شد .در پايان اين جلسه مهندس ملکي طهراني ضمن قدرداني از زحمات يک ساله و عملکرد شرکت ايسيکو گفت: اميدواريم به آنچه که ايسيکو شايسته آن است برسد و در مقابل بتواند همواره انتظارات گروه را برآورده سازد. وي همچنين در ادامه افزود: ايسيکو مي بايست در سال جديد حرکت خود را به سمت کاهش قيمت تمام شده و سود بيشتر بر مبناي بازار هاي رقابتي در حوزه هاي حمل و خدمات و همه بخش هايي که در آن فعاليت مي کند برساند.


اخبار |