جزئيات خبر
‏ دوشنبه 14:23 1396/04/26
‏ كليد واژه : تجميع پارکينگ هاي جانبي حمل و تحويل خودرو

تجميع پارکينگ هاي جانبي حمل و تحويل خودرو

طرح تجميع پارکينگ هاي جانبي حمل و تحويل خودرو با موافقت مدير عامل شرکت ايسيکو در سال جاري اجرايي شد.


در راستاي عقد قرارداد بلند مدت جهت بهره برداري از پارکينگ شهيد تندگويان، بيش از 75 درصد از پارکينگ هاي جانبي حمل و تحويل خودرو به مشتريان تجميع و نقطه عطفي براي افزايش سطح کيفي در مديريت هزينه، حمل و تحويل محصولات شرکت ايران خودرو به مشتريان مي شود.


اخبار |