جزئيات خبر
‏ يك شنبه 11:38 1396/06/19
‏ كليد واژه : حضور موفق ايسيکو در نمايشگاه نظام پيشنهادات ايران خودرو

حضور موفق ايسيکو در نمايشگاه نظام پيشنهادات ايران خودرو

هفتمين نمايشگاه نظام پيشنهادات ايران خودرو روز يکشنبه بيست و نهم الي سه شنبه سي و يکم مرداد ماه در سالن موزه ايران خودرو با حضور مهندس ملکي طهراني قايم مقام ارشد گروه برگزار شد .


اين نمايشگاه با حضور تعداد کثيري از شرکت هاي زير مجموعه و معاونت هاي گروه با هدف نمايش توانمندي ها و سطح بلوغ در فرايند نوآوري و تجاري سازي ايده هاي کارکنان ، جلب مشارکت کارکنان و همچنين تقدير از کارکنان نمونه برگزار گرديد .شرکت ايسيکو نيز در همين راستاء با ارايه خلاقيت ها ، اختراعات و دستاوردهاي کارکنان خود توانست حضور توانمند و پر رنگي را در اين نمايشگاه به معرض ديد بازديدکنندگان قراردهد. در ادامه برگزاري نمايشگاه مهندس ملکي طهراني به همراه ناقدي قايم مقام اجرايي مدير عامل، انتظاري مقدم معاون توسعه منابع انساني و ميرخاني مدير مشارکت و توسعه کارکنان از غرفه هاي اين نمايشگاه از جمله غرفه ايسيکو بازديد کردند. طي سه روز برگزاري نمايشگاه و همچنين روند افزايشي بازديد کنندگان ، تعداد کثيري از مديران و کارکنان گروه از غرفه هاي اين نمايشگاه بازديد و از نزديک با فعاليت ها و نوآوري هاي همکاران گروه آشنا شدند. در پايان اين نمايشگاه با ارائه لوح، از کارکنان برتر ، غرفه هاي برتر و شرکت هاي برتر گروه تقدير بعمل آمد.


اخبار |