جزئيات خبر
‏ چهارشنبه 08:11 1396/09/29
‏ كليد واژه : چهارمين همايش ملي روز حمل و نقل و رانندگان

چهارمين همايش ملي روز حمل و نقل و رانندگان

چهارمين همايش ملي روز حمل و نقل و رانندگان با حضور مهندس مهديجو مدير عامل محترم شرکت ايسيکو و مهندس رحماني معاون محترم مدير عامل گروه در سيستم جامع توليد ايران خودرو و جمعي از مديران ، کارکنان و رانندگان اين حوزه برگزار شد.


در ابتدا مهندس مهديجو با اشاره به نقش مهم حوزه حمل و نقل در حوزه هاي اقتصادي ،صنعتي و توليدي اظهار داشت : شرکت ايسيکو بر اساس استراتژي هاي تعريف شده گروه صنعتي ايران خودرو در سه حوزه قبل از توليد ، حين توليد و بعد از توليد از نظر حمل و نقل و لجستيک ، خدمات رساني دارد که در حوزه قبل از توليد ،اياب و ذهاب کارکنان مطرح است . در ادامه دکتر فرهنگ مدرس دانشگاه در حوزه مهندسي لجستيک و زنجيره تامين به عنوان سخنران اين مراسم مطالبي در خصوص اهميت هزينه هاي لجستيکي ارائه نمود. در بخش بعدي مازيار قاضوي رئيس اداره مهندسي جريان مواد و حمل و نقل ايران خودرو ،مسعود سلطاني رئيس اداره برنامه ريزي و کنترل لجستيکي ايران خودرو، عليرضا هاشمي کارشناس مديريت حمل و نقل ايسيکو و مهندس اسماعيلي رئيس اداره مهندسي لجستيک ساپکو با ارائه پرزنته در خصوص عملکرد، بهبود ها و چشم انداز هاي لجستيکي مطالبي را ارائه کردند. در پايان اين همايش از  119 نفر منتخب در زمينه خدمات لجستيکي و حمل و نقل با اهداي لوح ، تقدير بعمل آمد.


اخبار |