جزئيات خبر
‏ سه شنبه 13:15 1396/12/15
‏ كليد واژه : مراسم گرامي داشت روز درختکاري

مراسم گرامي داشت روز درختکاري

به مناسبت روز درختکاري مراسم گرامي داشت اين روز با حضور مديران ارشد شرکت ايسيکو و ايران خودرو در محل فضاي سبز مرکز آموزش شرکت ايران خودرو در روز سه شنبه پانزدهم اسفند ماه سال جاري برگزار شد.


اين مراسم با حضور مهندس مهديجو مدير عامل محترم شرکت ايسيکو، اخلاصمند قائم مقام مدير عامل ،شهياز معاونت مالي اقتصادي و ديگر مديران شرکت ايسيکو و ايران خودرو در محل فضاي سبز مرکز آموزش ايران خودرو برگزار شد در اين مراسم  که با هماهنگي مديريت خدمات شهري و عمومي ايسيکو انجام شده بود مدير عامل ايسيکو و ديگر مديران حاضر هريک به نوبه خود اقدام به کاشت نهال کردند. در مراسم ديگري که در سايت سمند برگزار شد مهندس مهديجو به همراه ديگر مديران همراه با کاشت نهال در محل فضاي سبز سايت سمند اين روز را گرامي داشتند . در پايان اين مراسم مهندس مهديجو ضمن گرامي داشت اين روز مهم و تشکر از کليه دست اندرکاران برگزاري اين مراسم، روز درختکاري را روز دوستي با طبيعت و حيات عنوان کرد و افزود: گرامي داشت اين روز مهم تلنگري است براي همگان که بدانيم و ياد بدهيم که کاشت درخت و نگهداري و حفظ درختان يکي از مقوله هاي اصلي زندگي هر يک از ما است و بايد بدانيم که وجود و حضور و حيات هريک از مخلوقات جهان مديون اين نعمت الهي مي باشد.


اخبار |