جزئيات خبر
‏ يك شنبه 14:10 1397/02/09
‏ كليد واژه : مجمع شرکت سمند ريل مطلوب ارزيابي شد

مجمع شرکت سمند ريل مطلوب ارزيابي شد

مجمع عمومي عادي ساليانه شرکت سمند ريل با حضور نمايندگان سهام داران و اعضاء هيات مديره اين شرکت شنبه هشتم ارديبهشت ماه سال جاري در سالن کنفرانس شرکت ايسيکو برگزار شد.


مجمع شرکت سمند ريل با حضور مهندس مهديجو مدير عامل شرکت ايسيکو به عنوان رئيس مجمع ، محمد حسين اخلاصمند قائم مقام مدير عامل ايسيکو، حميد شهياز معاون مالي و اقتصادي ايسيکو ، امير رضا طاهريان مدير عامل شرکت سمندريل، محسن بختياري و صادق حسين زاده اعضاي هيات مديره و جمعي از مديران اين شرکت و همچنين حسابرس و بازرس قانوني برگزار شد. در اين جلسه حسابرس و بازرس قانوني گزارش خود را در خصوص صورت هاي مالي شرکت سمند ريل، منتهي به 29 اسفند ماه 1396 را به استماع حاضرين جلسه ارايه و ارزيابي عملکرد اين شرکت را مطابق با قوانين و استاندارد هاي حسابداري و مطلوب ارزيابي کرد که با اکثريت آراء به تصويب اعضاي مجمع رسيد. پس از ارائه گزارش حسابرس و بازرس قانوني طاهريان مدير عامل شرکت سمند ريل به اهم عملکرد، توسعه بازار و محقق شدن چشم انداز سال96 اين شرکت اشاره نمود و افزود: شرکت سمند ريل توانست در سال96 از يک شرکت تک وجهي به يک شرکت چند وجهي تبديل شود که اين اقدام يک جهش و يک موفقيت براي شرکت سمند ريل مي باشد که بيش از 100درصد فروش خدمات را براي اين شرکت در پي داشت. وي همچنين در خصوص عملکرد و فعاليت هاي اين شرکت در سال96 گفت: شرکت سمندريل توانست درسال گذشته با ورود به حمل جاده اي و با اخذ تاييديه هاي سازمان راهداري و پايانه هاي کشور فعاليت هاي خود را ارتقاء دهد و با توجه به فعاليت چند وجهي اين شرکت، بخش انبارداري بسيار حائز اهميت بود که با اقدامات موثري که در اين حوزه انجام شد خوشبختانه توانستيم با ورود به عرصه انبارداري، اين موضوع را بخوبي پوشش دهيم که در يک قرارداد 10ساله سه جانبه شرکت هاي سمندريل، ايسيکو و ساپکو مقرر شده اين خدمات را به گروه صنعتي ايران خودرو در منطقه آپرين ارايه دهيم . در ادامه مدير عامل سمندريل به اصلاحات انجام شده و رفع مغايرت ها و موارد مطروحه مجمع سال گذشته اين شرکت پرداخت و در پايان جلسه پس از ارايه گزارش ها ، اعضاي مجمع در خصوص نحوه تقسيم سود حاصله و ساير موارد مطروحه تصميم گيري کردند.


اخبار |