جزئيات خبر
‏ دوشنبه 08:50 1397/03/28
‏ كليد واژه : مجمع عمومي عادي ساليانه شرکت ايسيکو

مجمع عمومي عادي ساليانه شرکت ايسيکو

به گزارش روابط عمومي ايسيکو، پس از قرائت کلام ا... مجيد، مجمع عادي صاحبان سهام شركت ايسيکو براي سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 96، با حضور اکثريت سهامداران و يا نمايندگان آنها 23 خرداد ماه 97 در محل سالن سمند شرکت ايران خودرو برگزار و نهايتا" منجر به تصويب صورت هاي مالي و تقسيم سود توسط مجمع گرديد.


در اين جلسه که جمعي از مديران گروه صنعتي ايران خودرو و ايسيکو حضور داشتند ، ابتدا جناب آقاي مهندس شيخ زين الدين مدير عامل و عضوء هيات مديره با ارايه گزارش مبسوط از فعاليت هاي ايسيکو در سال مالي مذکور به تشريح جايگاه و موقيعت شرکت ايسيکو در گروه صنعتي ايران خودرو پرداخت و سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني توسط نماينده سازمان هاي حسابرسي قرائت گرديد. در ادامه جناب آقاي مهندس ملکي طهراني قائم مقام ارشد مدير عامل گروه و رئيس مجمع، ضمن قدرداني از تلاش و خدمات چندين ساله مهندس مهديجو مدير عامل اسبق شركت ايسيكو تقدير و تشکر کرد و افزود: با توجه به شرايط جديد تحريم هاي اقتصادي ، اقدامات دامنه دار انقباضي را در گروه صنعتي آغاز و انتظار داريم در کليه فعاليت ها و هزينه ها شرکت ايسيکو نيز به عنوان اصلي ترين شرکت خدماتي گروه صنعتي ، سياست هاي مذکور را در کليه فعاليت ها و عملکردهاي خود اجرا نمايد. وي ادامه داد: با توجه به اينکه شرکت ايران خودرو يک بنگاه اقتصادي است مي بايست به گونه اي عمل کنيم که در مقابل سهام داران اين شرکت، آن طور که در شان آنهاست پاسخ گو باشيم و بايد تلاش کنيم در همه شرايط از اهداف خود دور نشويم. در ادامه مهندس عطايي معاون اقتصادي گروه ضمن ارائه موارد پيشنهادي و بهبود در گزارش هاي مالي ايسيکو، از تعاملات شرکت ايسيکو با گروه صنعتي ايران خودرو در حوزه مالي قدرداني نمود و بر افزايش روند بهبود مالي اين شرکت تاکيد نمود. در پايان مجمع عمومي شرکت ايسيکو، ترازنامه و حساب سود و زيان تصويب و روزنامه اطلاعات را بعنوان روزنامه کثيرالانتشار و بازرس قانوني و حسابرس مستقل را براي سال بعد انتخاب نمودند.


اخبار |