جزئيات خبر
‏ سه شنبه 10:12 1397/07/10
‏ كليد واژه : ارتقاء و تمديد گواهي نامه هاي سيستـم مديريت يکپارچه ايسيـکو

ارتقاء و تمديد گواهي نامه هاي سيستـم مديريت يکپارچه ايسيـکو

شرکت ايسيکو در راستاي ويرايش استاندارد هاي 14001 و 9001 توسط تيم مميزي شرکت توف نورد ايران به نمايندگي از شرکت توف نورد آلمان مورد مميزي شخص ثالث سيستم مديريت يکپارچه IMS با ورژن جديد (2015) قرار گرفت و گواهينامه هاي مذکور ارتقاء و گواهينامه استاندارد OHSAS 18001 تمديد شد.


در اولين روز مميزي ايسيکو که با حضور تيم چهار نفره از مميزان شرکت توف نورد و همچنين مدير عامل محترم و مديران شرکت ايسيکو در سالن کنفرانس اين شرکت برگزار شد، تيم مميزي پس از معرفي اعضاي تيم، اقدام به تشريح شيوه مميزي بر اساس مشاهده فعاليت ها، عملکردها و پايش شاخص هاي عملکردي و مديريت ريسک در فعاليت واحد هاي ايسيکو و همچنين الزامات قانوني و سازماني پرداخت. جناب آقاي شيخ زين الدين مدير عامل محترم ايسيکو در ادامه جلسه افتتاحيـه، ضمن خير مقدم به تيم مميزي و اشاره به تعهدات و نقش رهبري و مديريتي در فعاليت هاي شرکت ايسيکو به تشريح ماموريت ها و فعاليت هاي ايسيکو در حوزه فعاليت هاي حمل قطعات، بدنه و محصول به سايت هاي مختلف کشور بصورت ريلي وجاده اي و همچنين امور مربوط به سفارش گذاري خريد، بازاريابي و فروش و توسعه بازار، فعاليت هاي خدمات شهري و عمومي (حوزه اياب ذهاب، تامين غذاي کارکنان ايران خودرو، نظافت و فضاي سبز سايت ها) و نيز مسائل حقوقي و قراردادها پرداخت. وي همچنين به تغيير استراتژيک و ساختار شرکت ايسيکو با توجه به تغيير ماموريت هاي ايسيکو و واگذاري خدمت حمل و نقل و لجستيک داخلي و بين المللي به شرکت ايسيکو و افزايش حجم اين فعاليت ها اشاره نمود. در ادامه، تيم مميزي طبق جدول زمان بندي از پيش تعيين شده، مميزي خود را از مديريت هاي مختلف شرکت ايسيکو در روز اول در قالب 4 گروه و در روز دوم در قالب 3 گروه با همراهي دکتر اسراري مدير محترم فن آوري اطلاعات و سيستم هاي راهبردي ايسيکو و همکاران اداره تعالي و سيستم هاي کيفي آغاز کردند. تيم مميزي توف نورد در پايان دومين روز مميزي که با حضور مدير عامل و جمعي از مديران ايسيکو در سالن کنفرانس اين شرکت برگزار شد گزارشي از مشاهدات روند فعاليتي، بهبودها و يافته هاي مشاهده شده را به تفکيک هر مديريت قرائت کرد که در همين راستاء شرکت ايسيکو واجد شرايط تمديد و ارتقاي گواهينامه هاي خود از سوي شرکت توف نورد قرار گرفت.


اخبار |