جزئيات خبر

با عبور از ركورد 10سال گذشته محقق شد
رشد 32 درصدي حمل بدنه به سايتهاي داخلي و خارجي

شركت ايسيكو در شهريورماه سال جاري توانست به بالاترين ميزان بسته بندي، بارگيري و ارسال بدنه به سايتهاي اقماري طي ده سال گذشته دست يابد.

با عبور از ركورد 10سال گذشته محقق شد<br/>
رشد 32 درصدي حمل بدنه به سايتهاي داخلي و خارجي<br/>
‏ شنبه 12:22 1400/07/10
‏ كليد واژه : رشد 32 درصدي حمل بدنه به سايتهاي داخلي و خارجي


به گزارش روابط عمومي شركت ايسيكو، محمد ابراهيم مددي دورباش مدير حمل محصول و بدنه با بيان اين مطلب گفت: شركت ايسيكو با افزايش كيفيت ناوگان حمل و تلاش براي حمل بدنهها در كوتاهترين زمان ممكن توانست 17هزار و 620 دستگاه بدنه به صورت جادهاي از سايت ايران‌خودرو به سايتهاي فارس، كرمانشاه، خزر، تبريز و كشورهاي آذربايجان و عراق در مدت زمان سي و يك روز جابجا كند. مدير حمل محصول و بدنه تصريح كرد: اين مديريت حجم انبارش، بستهبندي، بارگيري و ارسال بدنهها را نسبت به مدت مشابه سال گذشته 4304 دستگاه افزايش داد كه بر طبق آمارها 32 درصد رشد داشته است.وي افزود: شركت ايسيكو از ابتداي سال تاكنون 80هزار و 875 بدنه را به سايتهاي اقماري بستهبندي، بارگيري و ارسال كرده است كه نسبت به سال گذشته 17 درصد افزايش داشته است.  


اخبار |

111