جزئيات خبر

رشد 2/5 برابري حمل كانتينرهاي وارداتي توسط ايسيكو

ميزان واردات كانتينرهاي حامل قطعات، مواد اوليه و ورق مورد نياز خطوط توليد ايران خودرو 2/5 برابر افزايش يافت.

رشد  2/5 برابري حمل كانتينرهاي وارداتي توسط ايسيكو
‏ شنبه 07:33 1400/08/29
‏ كليد واژه : رشد 2/5 برابري حمل كانتينرهاي وارداتي توسط ايسيكو


به گزارش «روابط عمومي شركت ايسيكو» احسان مظلومي نيا مديريت سايت ها و حمل بنادر با بيان اين خبر گفت: شركت ايسيكو باتوجه به تنوع و افزايش ميزان توليد محصول در گروه صنعتي ايران‌خودرو توانست با استفاده از تجهيزات و كاركنان با تجربه خود تعداد 3 هزار و دويست دستگاه كانتينرهاي حامل قطعات، مواد اوليه و ورق هاي مورد نياز خطوط توليدي را در هفت ماهه نخست سال جاري حمل كند. وي در ادامه گفت: حمل وارداتي كانتينرهاي مذكور به سايت هاي ايران خودرو، ساپكو و سازندگان انجام شده است كه در مقايسه با سال گذشته رشد 2/5 برابري را در پي داشته است.مظلومي نيا يادآور شد: عمده اين كانتينرها به روش ريلي و با استفاده از واگن هاي شركت سمند ريل (از شركت هاي زير مجموعه ايسيكو) حمل شده كه كاهش هزينه چشمگيري را نسبت به حمل جاده اي براي گروه صنعتي به همراه داشته است. 


اخبار |

111