جزئيات خبر

تقدير از رانندگان برتر سرويس‌هاي داخلي

شركت ايسيكو در ادامه اجراي طرح ارتقاء انگيزش و افزايش سطح كيفيت خدمات اياب و ذهاب، از رانندگان برتر سرويس‌هاي داخلي سايت ايران‌خودرو تقدير كرد.

تقدير از رانندگان برتر سرويس‌هاي داخلي
‏ شنبه 11:53 1400/09/13
‏ كليد واژه : تقدير از رانندگان برتر سرويس‌هاي داخلي


به گزارش "روابط عمومي شركت ايسيكو" مديريت خدمات شهري و عمومي اين شركت با هدف افزايش سطح رضايت كاركنان در ارائه خدمات اياب و ذهاب علاوه بر انجام بازرسي‌هاي ميداني و پياده‌سازي استانداردهاي فني، به منظور ايجاد انگيزش، طرح تشويق رانندگان برتر سرويس‌هاي داخلي را در دستور كار خود قرار داد.اين مديريت در گام اول، براي طراحي فرم ارزيابي عملكرد به منظور ايجاد رويه نظام‌مند در گزينش و انتخاب رانندگان برتر اقدام كرد. در گام بعدي در ارزيابي‌هاي كيفي، 11 شاخص براي نظافت بيروني و داخلي درنظر گرفته شد كه از جمله آن‌ها صندلي و روكش آن‌ها، وضعيت لاستيك‌ها، چرخ‌ها، رعايت شيوه‌ نامه‌هاي بهداشتي توسط راننده و ميزان رضايت مسافران است. بر اساس اين شاخص‌ها شنبه ششم آذرماه، ضمن انتخاب 20 نفر از رانندگان سرويس‌هاي داخلي، با اهداي هدايايي از آن‌ها قدرداني شد. 


اخبار |

111