برندگان مناقصه
  نام شركت     

شماره آگهي: 116/ب/ 01
عنوان: تامين 8 دستگاه خودرو سواري با راننده جهت انجام سرويس¬هاي مورد نياز و تامين سرويس¬هاي تشريفات خودروهاي سواري، ميني بوس، اتوبوس و ون از نوع VIP به صورت موردي و حسب نياز كارفرما.
شيوه برگزاري: مناقصه عمومي
    
برنده مناقصه
 
 
   برنده اين مناقصه اعلام نشده است
      
 نمايش مناقصات
               
 
                 
111