مسئولیت های اجتماعی > فعاليت هاي اجتماعي شركت مهندسي خدمات صنعتي ايران خودرو ( ايسيكو)

تمركز بر كيفيت خدمات

  • شركت مهندسي خدمات صنعتي ايران خودرو (ايسيكو) در راستاي تمركز بر كيفيت خدمات، تلاش نموده است تا با استفاده از آخرين استانداردها و متدهاي كيفي مشخص شده، خدمات قابل ارائه خود را همواره ارتقاء دهد. بر همين اساس با برنامه ريزي و توجه مسئولانه بر تمركز كيفيت خدمات نسبت به اخذ گواهينامه هاي مختلف كيفي ذيل اقدام نموده و همواره براساس اصول استانداردهاي مذكور در افزايش كيفيت خدمات گام برداشته است.
  • برخي از گواهينامه و تقديرنامه هاي دريافتي شركت عبارتند از :
  • اخذ گواهي نامه IMS از TUV NORD
  • اخذ گواهي نامه چهارستاره در جايزه تعالي سازماني
  • اخذ تقديرنامه چهارستاره در جايزه تعالي منابع انساني گروه صنعتي ايران خودرو
  • اخذ تقديرنامه اشتهار به كيفيت دوستاره از دومين دوره جايزه ملي كيفيت صنعت خودرو در حوزه حمل و نقل
  • اخذ گواهينامه ششمين جشنواره ملي بهره وري
  • اخذ گواهينامه سيستم مديريت انرژي ISO 50001
  • اخذ گواهينامه ISO 14001 و OHSAS 18001 از TUV NORD
  • اخذ تنديس صنعت پيشرو در مديريت مصرف از شركت برق منطقه اي
111