مسئولیت های اجتماعی > فعاليت هاي اجتماعي شركت مهندسي خدمات صنعتي ايران خودرو ( ايسيكو)

توجه به شبكه تأمين تحت عنوان شركاي تجاري

  • منطق برون سپاري خدمات شركت مهندسي خدمات صنعتي ايران خودرو (ايسيكو) مبتني بر صرفه اقتصادي و کاهش هزينه در راستاي استراتژي هاي کلان کسب و کار شرکت مي باشد كه به اين منظور با شناسايي شبكه تأمين كنندگان ، نسبت به توسعه شركاي تجاري خود اقدام نموده است كه پس از شناسايي تأمين کنندگان خود، رويکرد ارزيابي مناقصه گران (تأمين کنندگان کالا و خدمات) را با هدف انتخاب صحيح و انعقاد قرارداد در قالب فرآيند پيمانسپاري و در راستاي هدف استراتژيک ارتقاء سطح کيفي خدمات انجام مي دهد.
  • همچنين ايسيکو با هدف تقدير از عملکرد پيمانکاران برتر، افزايش حس وفاداري در پيمانکاران و خلق ارزش براي مشتري و نهايتاً استفاده از نتايج آن به منظور هدفمند سازي ارزشيابي هاي عملکرد پيمانکاران، رويکرد تجليل از پيمانکاران برتر شرکت را از سال 94 در قالب فرآيند ارزشيابي عملکرد پيمانکاران ايجاد نموده است. رويکرد مذکور از طريق دستورالعمل ارزشيابي عملکرد پيمانکاران اجرا شده و از پيمانکاران مندرج در ليست تائيد شده در روز سالگرد تأسيس ايسيکو تقدير بعمل مي آيد. همچنين ايسيکو همواره از نظرات و پيشنهادات تأمين کنندگان خود جهت خلق ارزش در خدمات ارائه شده به مشتريان استفاده مي نمايد که به اين منظور ضمن برگزاري جلسات مختلف با نمايندگان تأمين کنندگان و ملاقات حضوري با ايشان، از طريق مکاتبات صورت گرفته نيز نظرات و پيشنهادات آنها را دريافت و پس از بررسي هاي لازم در صورت ايجاد ارزش در خدمات به اجرا در مي آورد.
111