ایسیکو

ایسیکو - شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو

آموزش اسکایپ بر روی کامپیوتر - آموزش اسکایپ بر روی گوشی - آموزش دورکاری (کار با سیتریکس)

فیلم های آموزشی

آموزش اسکایپ بر روی لپتاپ -کامپیوتر
آموزش اسکایپ بر روی گوشی
آموزش دورکاری (کار با سیتریکس)