برگزاري مناقصات
باتوجه به ماهيت شركت ايسيكو، بعنوان تامين كننده خدمات صنعتي در 19 حوزه فعاليت، يكي از اصلي ترين فرآيند هاي شركت ايسيكو، فرآيند شناسايي و انتخاب پيمانكار است. در اين رابطه، با برگزاري انواع مناقصه با توجه به ماهيت كار و ميزان در دسترس بودن پيمانكار توانمند ، پيمانكاران توانمند را شناسايي مي نمايد.
گروه فعاليتي
عنوان مناقصه تاريخ شروع تاريخ پايان
<< مناقصه عمومي >>
شماره مناقصهعنوان مناقصهشيوه برگزاريگروه فعاليتيتاريخ درج اولين آگهيآخرين مهلت دريافت اسنادآخرين مهلت ارائه پيشنهاد قيمتوضعيتآگهيبرندگان مناقصهاسناداصلاحيه
117/ب/ 96انجام عمليات تعمير هشت دستگاه هواساز مستقردرسالن تکميلکاري 4 شركت ايران خودرومناقصه عمومي دو مرحله ايساخت، نصب، راه‌اندازي و اجراي عمليات ابنيه و تأسيسات1396/04/151396/04/31  ليستدانلودفايل
114/ب/ 96خريد 1.080.000 عدد دوغ هموژنيزه و پاستوريزه بدون گاز و گرما ديده با حجم 250 سي سي در ظروف pet و بسته بندي 12 بطر در يك بسته شيرينگ شده جهت مصرف پرسنل شركت ايران خودرومناقصه عمومي دو مرحله ايخريد كالا1396/04/211396/04/271396/05/04 دانلودليستدانلودفايل
116/ب/ 96خريد 9 دستگاه ليفتراكمناقصه عمومي دو مرحله ايخدمات ترابري1396/04/181396/04/241396/05/03 دانلودليستدانلودفايل
162/ب/ 90خريد 4،000،0000بطري دوغ 250cc جهت مصرف پرسنل شركت ايران خودرومناقصه عمومي دو مرحله ايخريد كالا  1390/11/05 ليستدانلودفايل
137/ب/ 90خريد ، حمل و نصب يك دستگاه سوله فلزي از نوع پيچ و مهره در ضلع شمالي سوله موجود در سايت 3 شركت ايران خودرو.مناقصه عمومي دو مرحله ايساخت، نصب، راه‌اندازي و اجراي عمليات ابنيه و تأسيسات    ليستدانلودفايل
143/ب/ 89خريد تعداد 3.500.000 عدد ماست ليواني 150 گرمي جهت مصرف سال 89 شركت ايران خودرومناقصه عمومي دو مرحله ايخريد كالا    ليستدانلودفايل
111/ب/ 89نت تجهيزات خطوط انتقال و PT&ED سالن رنگ 2 فاز يكمناقصه عمومي دو مرحله اينگهداري و تعميرات تجهيزات توليدي1389/01/21 1389/02/07 ليستدانلودفايل