برگزاري مناقصات
باتوجه به ماهيت شركت ايسيكو، بعنوان تامين كننده خدمات صنعتي در 19 حوزه فعاليت، يكي از اصلي ترين فرآيند هاي شركت ايسيكو، فرآيند شناسايي و انتخاب پيمانكار است. در اين رابطه، با برگزاري انواع مناقصه با توجه به ماهيت كار و ميزان در دسترس بودن پيمانكار توانمند ، پيمانكاران توانمند را شناسايي مي نمايد.
گروه فعاليتي
عنوان مناقصه تاريخ شروع تاريخ پايان
<< مناقصه عمومي >>
شماره مناقصهعنوان مناقصهشيوه برگزاريگروه فعاليتيتاريخ درج اولين آگهيآخرين مهلت دريافت اسنادآخرين مهلت ارائه پيشنهاد قيمتوضعيتآگهيبرندگان مناقصهاسناداصلاحيه
112/ب/ 96اجراي عمليات طراحي، تهيه مصالح و اجراي دستور كارهاي ساختماني و تاسيساتي مرتبط در سطح شركت ايران خودرومناقصه عموميساخت، نصب، راه‌اندازي و اجراي عمليات ابنيه و تأسيسات1396/03/081396/03/131396/03/23 اتمام زمانليستدانلودفايل
111/ب/ 96تأمين نيروي انساني جهت ارائه خدمات پشتيباني، نگهداري، تعميرات و سرويس‌هاي دوره‌اي تجهيزات رايانه اي و شبكه و سرويسهاي تحت شبكه (کليه سايتهاي شرکت ايسيکو مستقر در شهر تهران)مناقصه عمومي دو مرحله اينگهداري و تعميرات تجهيزات غيرتوليدي1396/02/241396/02/301396/03/10 اتمام زمانليستدانلودفايل
141/ب/ 95عمليات تهيه و اجراي داربست بندي در سطح شركت ايران خودرو و واحدهاي تابعهمناقصه عمومي دو مرحله اينگهداري و تعميرات ابنيه و تأسيسات1395/12/181395/12/231396/01/20 اتمام زمانليستدانلودفايل
130/ب/ 95تامين خودرو با راننده جهت انجام سرويسهاي مورد نيازروزانه شركت ايران خودرو توسط خودرو هاي سواري سمند ، پژو 405glx وپژو پارسمناقصه عمومي دو مرحله اياياب و ذهاب کارکنان1395/08/151395/08/191395/09/01 اتمام زمانليستدانلودفايل
128/ب/ 95اجراي عمليات طراحي ، تهيه مصالح و اجراي دستور كارهاي ساختماني در سطح شركت ايران خودرو مناقصه عمومي دو مرحله ايساخت، نصب، راه‌اندازي و اجراي عمليات ابنيه و تأسيسات1395/07/191395/07/271395/08/08 اتمام زمانليستدانلودفايل
124/ب/ 95انجام نظافت صنعتي سالنهاي نيرو محركه شركت ايران خودرو مناقصه عمومي دو مرحله ايسرويس و نظافت1395/05/181395/05/231395/06/02 اتمام زمانليستدانلودفايل
123/ب/ 95انجام نظافت صنعتي سالنهاي مونتاژ و ماشينكاري موتور سازي 3 شركت ايران خودرو مناقصه عمومي دو مرحله ايسرويس و نظافت1395/05/181395/05/231395/06/02 اتمام زمانليستدانلودفايل
125/ب/ 95تأمين چوب ايراني صنوبر قالب صابونيمناقصه عموميخريد كالا1395/06/031395/06/101395/06/20 اتمام زمانليستدانلودفايل
121/ب/ 95انجام عمليات نگهداري، توسعه و احداث مجدد فضاي سبز موسسه فرهنگي ورزشي ايران خودرو مناقصه عمومي دو مرحله ايخدمات عمومي و رفاهي1395/04/271395/04/301395/05/10 اتمام زمانليستدانلودفايل
122/ب/ 95اجراي عمليات تهيه مصالح و اجراي ديوار فلزي با پوشش ورق پلي كربنات در ايران خودرومناقصه عمومي دو مرحله ايساخت، نصب، راه‌اندازي و اجراي عمليات ابنيه و تأسيسات1395/04/221395/04/281395/05/10 اتمام زمانليستدانلودفايل
12345678910...