برگزاري مناقصات
باتوجه به ماهيت شركت ايسيكو، بعنوان تامين كننده خدمات صنعتي در 19 حوزه فعاليت، يكي از اصلي ترين فرآيند هاي شركت ايسيكو، فرآيند شناسايي و انتخاب پيمانكار است. در اين رابطه، با برگزاري انواع مناقصه با توجه به ماهيت كار و ميزان در دسترس بودن پيمانكار توانمند ، پيمانكاران توانمند را شناسايي مي نمايد.
گروه فعاليتي
عنوان مناقصه تاريخ شروع تاريخ پايان
<< مناقصه عمومي >>
شماره مناقصهعنوان مناقصهشيوه برگزاريگروه فعاليتيتاريخ درج اولين آگهيآخرين مهلت دريافت اسنادآخرين مهلت ارائه پيشنهاد قيمتوضعیت فعلیسوابق وضعیتآگهيبرندگان مناقصهاسناداصلاحيه
112/ب/ 97فضاسازي جهت گسترش فضاي CMM و انتقال فضاهاي اداري سالن پرس 3 ايران خودرو براساس نقشه ها و متره و برآورد مناقصه عمومي دو مرحله ايساخت، نصب، راه‌اندازي و اجراي عمليات ابنيه و تأسيسات1397/02/051397/02/111397/02/19فروش اسناد مناقصهسوابق وضعیتليستدانلودفايل
111/ب/ 97عمليات‌ حمل، تخليه، دفن نخاله هاي ساختماني، نخاله هاي سند بلاست، قطعات بتني و آسفالت از محل شركت ايران خودرو و سايتهاي تابعه بصورت روزانهمناقصه عمومي دو مرحله ايخدمات عمومي و رفاهي1397/02/051397/02/101397/02/19فروش اسناد مناقصهسوابق وضعیتليستدانلودفايل
110/ب/ 97خريد حداكثر 2.154.000 عدد شير كم چرب پاستوريزه در بطري 200 سي سي با 1.5 % (يك و نيم درصد) چربي جهت مصرف پرسنل شركت ايران خودرو مناقصه عمومي دو مرحله ايخريد كالا1397/01/201397/01/261397/02/05آخرين مهلت ارائه پيشنهاد قيمتسوابق وضعیتدانلودليستدانلودفايل
162/ب/ 90خريد 4،000،0000بطري دوغ 250cc جهت مصرف پرسنل شركت ايران خودرومناقصه عمومي دو مرحله ايخريد كالا  1390/11/05مصوبه انعقاد قراردادسوابق وضعیتليستدانلودفايل
137/ب/ 90خريد ، حمل و نصب يك دستگاه سوله فلزي از نوع پيچ و مهره در ضلع شمالي سوله موجود در سايت 3 شركت ايران خودرو.مناقصه عمومي دو مرحله ايساخت، نصب، راه‌اندازي و اجراي عمليات ابنيه و تأسيسات   ابطال مناقصهسوابق وضعیتليستدانلودفايل
143/ب/ 89خريد تعداد 3.500.000 عدد ماست ليواني 150 گرمي جهت مصرف سال 89 شركت ايران خودرومناقصه عمومي دو مرحله ايخريد كالا   مصوبه انعقاد قراردادسوابق وضعیتليستدانلودفايل
111/ب/ 89نت تجهيزات خطوط انتقال و PT&ED سالن رنگ 2 فاز يكمناقصه عمومي دو مرحله اينگهداري و تعميرات تجهيزات توليدي1389/01/21 1389/02/07ابطال مناقصهسوابق وضعیتليستدانلودفايل