برگزاري مناقصات
باتوجه به ماهيت شركت ايسيكو، بعنوان تامين كننده خدمات صنعتي در 19 حوزه فعاليت، يكي از اصلي ترين فرآيند هاي شركت ايسيكو، فرآيند شناسايي و انتخاب پيمانكار است. در اين رابطه، با برگزاري انواع مناقصه با توجه به ماهيت كار و ميزان در دسترس بودن پيمانكار توانمند ، پيمانكاران توانمند را شناسايي مي نمايد.
گروه فعاليتي
عنوان مناقصه تاريخ شروع تاريخ پايان
<< مناقصه عمومي >>
شماره مناقصهعنوان مناقصهشيوه برگزاريگروه فعاليتيتاريخ درج اولين آگهيآخرين مهلت دريافت اسنادآخرين مهلت ارائه پيشنهاد قيمتوضعيتآگهيبرندگان مناقصهاسناد
141/ب/ 95عمليات تهيه و اجراي داربست بندي در سطح شركت ايران خودرو و واحدهاي تابعهمناقصه عمومي دو مرحله اينگهداري و تعميرات ابنيه و تأسيسات1395/12/181395/12/231396/01/20 فايلليستدانلود
140/ب/ 95خريد،پياده سازي، آموزش و پشتيباني سخت افزار ها و نرم و سخت افزار هاي شبكه ذخيره سازي SANمناقصه عمومي دو مرحله ايخريد كالا1395/12/091395/12/141395/12/24 فايلليستدانلود
139/ب/ 95تهيه و اجراي اپوكسي در سالنهاي توليدي و غير توليدي شركت ايران خودروشامل : اجراي عمليات اصلاح و ترميم ، لكه گيري و گروت ريزي سطوح اپوكسي و اصلاح درزهاي ژوئن سالنها .مناقصه عمومينگهداري و تعميرات ابنيه و تأسيسات1395/11/201395/11/251395/12/04 فايلليستدانلود
138/ب/ 95تهيه و انجام آسفالت بمنظور مرمت و بازسازي معابر شركت ايران‌خودرو مناقصه عمومي دو مرحله ايساخت، نصب، راه‌اندازي و اجراي عمليات ابنيه و تأسيسات1395/11/201395/11/251395/12/04 فايلليستدانلود
137/ب/ 95اجراي عمليات طراحي، تهيه مصالح و اجراي دستور كارهاي تاسيساتي و ساختماني مرتبط در سطح شركت ايران خودرومناقصه عمومي دو مرحله ايساخت، نصب، راه‌اندازي و اجراي عمليات ابنيه و تأسيسات1395/11/131395/11/181395/11/30 فايلليستدانلود
130/ب/ 95تامين خودرو با راننده جهت انجام سرويسهاي مورد نيازروزانه شركت ايران خودرو توسط خودرو هاي سواري سمند ، پژو 405glx وپژو پارسمناقصه عمومي دو مرحله اياياب و ذهاب کارکنان1395/08/151395/08/191395/09/01 فايلليستدانلود
128/ب/ 95اجراي عمليات طراحي ، تهيه مصالح و اجراي دستور كارهاي ساختماني در سطح شركت ايران خودرو مناقصه عمومي دو مرحله ايساخت، نصب، راه‌اندازي و اجراي عمليات ابنيه و تأسيسات1395/07/191395/07/271395/08/08 فايلليستدانلود
124/ب/ 95انجام نظافت صنعتي سالنهاي نيرو محركه شركت ايران خودرو مناقصه عمومي دو مرحله ايسرويس و نظافت1395/05/181395/05/231395/06/02 فايلليستدانلود
123/ب/ 95انجام نظافت صنعتي سالنهاي مونتاژ و ماشينكاري موتور سازي 3 شركت ايران خودرو مناقصه عمومي دو مرحله ايسرويس و نظافت1395/05/181395/05/231395/06/02 فايلليستدانلود
125/ب/ 95تأمين چوب ايراني صنوبر قالب صابونيمناقصه عموميخريد كالا1395/06/031395/06/101395/06/20 فايلليستدانلود
12345678910...