در راستای سیاست گذاری‏ها و تصمیم گیری های صورت گرفته مبنی بر تجمیع فرآیندهای لجستیکی گروه و تبدیل شرکت ایسیکو به ۳PL، طی سال ۹۹ مالکیت کلیه تجهیزات لجستیکی به این شرکت واگذار گردید

 با توجه به اینکه پیش از این شرکت ایسیکو فقط در حوزه تعمیرات تجهیزات لجستیکی فعال بود و مالکیت، تامین قطعه یدکی ، انبار های مرتبط ، نوسازی و… در اختیار ایسیکو نبوده است، نبود یکپارچگی در فرایندها منجر به عدم پاسخگویی متمرکز نیز شده بود. با انتقال مالکیت و ایجاد یکپارچگی در مدیریت تجهیزات لجستیکی، ضمن ایجاد پاسخگویی یکپارچه ، امکان سیاست گذاری جامع در خصوص نوسازی، بهسازی، نگهداری و تعمیرات تحت عنوان استقرار سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی میسرگردید.


به گزارش روابط عمومی ایسیکو سید روح ا… یاسینی معاون مهندسی و مراکز لجستیکی این شرکت  نتایج حاصل از یکپارچگی در مدیریت تجهیزات لجستیکی را مواردی همچون تعیین تکلیف و راه اندازی  80 دستگاه از لیفتراک های متوقف سنواتی، استاندارد سازی ابعادی و اسنادی ناوگان حمل داخل (بیش از ۲۲۰دستگاه)، اخذ معاینه فنی کلیه ناوگان حمل در چرخش داخل سایت ایران خودرو وکاهش چشمگیر لیفتراک های متوقف در تعمیرگاه ها از ۱۴۰ دستگاه به حدود ۴۰ دستگاه در روز را  برشمرد . یاسینی در ادامه گفت: استقرار سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی بر اساس مدل UPTIME   از دیگر برنامه های آتی این معاونت به شمار می آید  که با استقرار این سیستم در حوزه تجهیزات لجستیکی همانند سایر حوزه ها در گروه صنعتی ایران خودرو ضمن کنترل و مدیریت هزینه های نت ، در دسترس پذیری و قابلیت اطمینان تجهیزات افزایش خواهد یافت.معاون مهندسی و مراکز لجستیکی  ایسیکو استقرار سیستم SAP  را از دیگر برنامه های این مجموعه برشمرد .وی همچنین با بیان استقرار نظام کیفیت در حوزه تجهیزات لجستیکی که دستاوردهای مطلوبی  نیز به همراه خواهد داشت از هوشمند سازی فرایند ها در قالب  بهره برداری صحیح،  تعمیرات موثر، پیشگیرانه و دقیق و همچنین ارتقا در عملکرد مدیریت عملیات نام برد.

اسکرول به بالا